Draserdesign

Ivan Drašer koder i web dizajner

novi ljudi, nove ideje

neke od mojih ideja...

Baby Joy

Baby Joy

HTML, CSS, Bootstrap, javaScript.

...da stvorite ideju o meni

Ja sam Ivan Drašer, koder i web dizajner iz Beograda.

Posle dugogodišnjeg rada u trgovini u oblasti telekomunikacija, u svakodnevnoj interakciji sa klijentima, odlučio sam da svoje znanje i iskustvo iskoristim za stvaranje web projekata koji su unikatni, funkcionalni i pre svega jednostavni za korišćenje.

Redovan sam učesnik Beogradskog maratona tako da znam šta je to dugotrpan i naporan rad.

Verujem da sve što je dobro proizilazi iz dobrog planiranja, pa tako svaki projekat počinjem izradom detaljnog plana u saradnji sa klijentom.

Znanje koje imam dodatno sam proširio u Krojačevoj školi za web dizajn 2016.

Platforme koje koristim u radu:

...da razmenimo ideje?

  • LinkedIn
  • Twitter